video

Nový Mitsubishi Outlander PHEV 2019 - Sériový Hybridný režim (Series Hybrid Mode)

17. 08. 2018 | Outlander PHEV | MY19 | Produktové

Nový Mitsubishi Outlander PHEV 2019 ponúka tri jazdné režimy, všetky aktivované automaticky operačným systémom PHEV, vždy s permanentným elektrickým pohonom všetkých kolies 4WD.

Druhý režim je Sériový hybridný, v ktorom je vozidlo stále poháňané predným a zadným elektromotorom, spaľovací motor je spustený a poháňa generátor energie na dobíjanie batérie počas jazdy. Režim sa aktivuje automaticky - max. po dobu 3 až 10 min - pri potrebe prudšej akcelerácie alebo počas stúpania. Zapája sa aj vtedy, ak je indikovaný príliš nízky stav nabitia batérie pohonu. Systém je prednastavený tak, aby čo najčastejšie (čo najskôr) prepínal späť do čisto elektrického jazdného režimu. Spaľovací motor sa tiež presne a automaticky spúšťa v záujme zachovania optimálnych parametrov katalyzátora ako aj po 89 dňoch jazdy čisto na elektrinu s ohľadom na ochranu systému vstrekovania paliva.

Dĺžka záznamu: 00h 00m 19s
Formát: wmv
Veľkosť súboru: 14.96 MB