video

Nová služba od Mitsubishi Motors - energetický ekosystém DENDO DRIVE HOUSE (DDH) - Autosalón Ženeva 2019

08. 03. 2019 | Dendo Drive House (DDH) | MY20 | Technika

Mitsubishi Motors Corporation predstavila na Autosalóne v Ženeve 2019 novú službu s označením "DENDO DRIVE HOUSE (DDH)", ktorá je príspevkom v boji s klimatickými zmenami a rastúcim dopytom po energiách.

Predstavovaný energetický ekosystém umožňuje majiteľom automaticky produkovať, ukladať a zdieľať elektrickú energiu medzi vozidlom a domácnosťou. Paket s označením Dendo (v japončine "elektrický") predstavuje stavebnicový systém zložený z fotovoltaických panelov, obojsmernej nabíjačky využívajúcej technológiu V2H („vehicle to home“, teda automobil-domácnosť), akumulátora pre ukladanie energie a plug-in hybridného modelu Mitsubishi.

Ide o službu ponúkanú formou uceleného riešenia u predajcov MMC a spájajúcu predaj, inštaláciu a popredajnú údržbu*1 všetkých systémových komponentov. Pomocou uvedeného riešenia si zákazníci môžu nabíjať svoj elektromobil / plug-in hybrid priamo doma s využitím energie vyrobenej zo slnka, alebo naopak dodávať elektrinu z batérie vozidla pre potreby domácnosti. DDH prináša zákazníkom výhody vo forme nižších účtov za elektrinu a zabezpečenie núdzového zdroja napájania.

*1 ... V niektorých krajinách a regiónoch je inštalácia a popredajná údržba zabezpečovaná externými dodávateľmi.

< Výhody systému DENDO Drive House (DDH) >

  • Systém DDH prináša výrazné úspory nákladov. Zákazníci môžu znížiť náklady na palivo využívaním fotovoltaických panelov na výrobu elektriny počas dňa pre nabíjanie elektromobilu / plug-in hybridu a ukladanie do domácej batérie, zatiaľ čo v noci môžu obmedziť náklady na spotrebovanú elektrinu používaním obojsmernej nabíjačky pre dodávky energie z elektromobilu / plug-in hybridu pre potreby domácnosti.
  • Zákazník môže prispieť k rozvoju spoločnosti s nižšou uhlíkovou stopou využívaním energie produkovanej fotovoltaickými panelmi na napájanie domácich spotrebičov alebo zabezpečenie energie na prevádzkovanie elektromobilu / plug-in hybridu.
  • Systém DDH slúži ako núdzový zdroj napájania, ktorý môže dodávať elektrinu z elektromobilu / plug-in hybridu alebo záložnej batérie pre potreby napájania domácich spotrebičov.
  • Systém DDH bude v ponuke ako komplexný balík u predajcov Mitsubishi, čo zákazníkom uľahčuje nákup všetkých potrebných komponentov.

Mitsubishi Motors prostredníctvom elektrifikácie vozidiel usiluje o obohacovanie života zákazníkov a zvyšovanie ich pohodlia. Elektromobily na cestách vždy verne reagujú na zámery vodiča. Po zaparkovaní sa mení v partnera, na ktorého je spoľahnutie. Systém DDH je riešením, ktoré dodáva elektrifikácii vozidiel nový rozmer.

Dĺžka záznamu: 00h 02m 25s
Formát: mp4
Veľkosť súboru: 260.06 MB